Świadczony serwis dotyczy aplikacji wdrożonych w modelu usługowym SaaS na naszym środowisku chmurowym w ramach pakietu GasLUX:

TAXUS • Trading Desk • CORNUS • MIDOSS-RAPORTY • MIDOSS-ANALIZY • SALIX • ADMIN • CRD • GCC • BILLIG • CRM

Zakres świadczonego wsparcia

Obszary działania

Udostepnienie gotowej aplikacji w modelu SaaS

Obszary działania

Naprawa zgłoszonych incydentów i nieprawidłowości dotyczących aplikacji

Obszary działania

Wsparcie i konsultacje użytkowników aplikacji

Obszary działania

Aktualizacja dokumentacji

Obszary działania

Realizacja małych zmian/CR

Obszary działania

Gwarantowane czasy reakcji i naprawy

Obszary działania

Gwarantowane poziomy dostępności usług

Obszary działania

Monitoring kluczowych usług

Obszary działania

Cykliczne raportowanie o stanie usług

Obszary działania

Kalendarz świadczenia usług: 24/7, 8/5, uzgadniany indywidualnie